Stichting De CLiCK tussen mens en hulphond

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond is op 10 juni 2015 opgericht om een nieuw concept van trainingen van hulphonden voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid te introduceren en de invoering en consolidatie ervan in Nederland financieel te ondersteunen.

In dit concept worden niet slechts de vaardigheden en de attitude van de hulphond alleen getraind, maar worden de hulpvrager en de hulphond samen getraind op hun wederzijdse vaardigheden en toekomstige samenspel vanuit wederzijds respect. De hulpvrager leert ook zelf de hulphond bij te sturen. Met deze ‘teamtraining’ wordt de kans groter op een meerjarige effectieve inzet van de hulphond en de zelfredzaamheid van de hulpvragers.

De Stichting heeft vanaf 2015 met name Hulphondenschool De CLiCK ondersteund waarvan Sanne Singer, ontwikkelaar van het teamtrainingsconcept, de directeur was. In die jaren heeft de teamtraining zijn intrinsieke kracht en innovatieve waarde bewezen. Daarvan getuigen vele observaties en bevindingen van betrokken deelnemers. Helaas is Hulphondenschool De CLiCK als gevolg van de coronacrisis en het overlijden van Sanne Singer op 31 december 2021 definitief beëindigd.

Een nieuw opgerichte en volledig geaccrediteerde hulphondenschool met de naam Novi-Click zet het werk van Sanne Singer voort ten behoeve van voormalige en nieuwe deelnemers. Ook andere hulphondenscholen hebben de teamtraining geïntroduceerd, en passen het concept toe, allemaal met hun eigen accenten. De Stichting is, formeel-juridisch gezien, drager van de accreditatie van de nieuwe school en zal daarom ook blijven voortbestaan en haar functie en taken en blijven uitoefenen.

Doelstelling

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond heeft als belangrijkste doelstelling de teamtraining in Nederland verder te ontwikkelen en te promoten door financiële middelen bijeen te brengen voor:

  • Aanvullende financiering voor ADL teamtrainingen, waarvan de kosten niet of slechts gedeeltelijk door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed, bijvoorbeeld kosten van interne lesdagen, interne weken en nazorg
  • Financieren van aankoop en opvang van puppy’s en jonge honden
  • Overige bij de doelstelling passende initiatieven.

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Voor donateurs geldt dat Stichting De CLiCK tussen Mens en hulphond de ANBI-status in de loop van 2024 opnieuw verwacht te verkrijgen.

Doelgroepen

Uw steun voor onze doelgroep

Mocht u ons willen steunen, weet dan dat uw steun bestemd is voor kosten van trainingen die niet verhaald kunnen worden op verzekeraars (via regelingen voor vergoeding van hulpmiddelen) of op gemeenten (via vergoedingen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De regelingen zijn niet toereikend voor een deel van de clientèle van hulphondenscholen.

Bij lichamelijke beperkingen  - De opleiding van een ADL team (van een hond en een deelnemer met lichamelijke beperkingen) duurt circa zes maanden en gemiddeld zijn de kosten daarvan, samen met de nazorg, € 24.000. De Zorgverzekering betaalt ongeveer 70% van die kosten, als zij vindt dat de hulphond een geschikt hulpmiddel is voor de deelnemer die de aanvraag indient. Het gat in de vergoeding van de kosten moet met aanvullende middelen worden gedicht.

Puppy’s die uit een goed nest komen moeten als hulphond in spé een jaarlang worden opgevangen en begeleid met socialisatie. Hier zijn veel kosten mee gemoeid die niet direct worden vergoed. De stichting zoekt daarvoor financiering en bij het zoeken van gastgezinnen. Een puppy financieel adopteren hoort ook tot de mogelijkheden!

Bijdragen aan zelfredzaamheid - De Stichting de CLiCK tussen Mens en Hulphond springt in bovenstaande gevallen bij omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen en volwassenen met een beperking zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. Ook mensen die geen beroep kunnen doen op een zorgverzekeraar of een gemeente dienen toch de teamtraining te kunnen volgen.

Daarom zamelt de stichting geld in en doet ze een beroep op bedrijven, patiëntenverenigingen, fondsen en particulieren. De stichting stelt ieders bijdrage zeer op prijs. Grote en kleine giften zijn allemaal welkom en worden direct besteed aan het doel!

Wilt u donateur worden? Klik hier!

Donaties

Hoe kunt u ons helpen?

Donaties

Giften zijn welkom als bijdrage aan de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van mensen met een fysieke beperking. Een hulphond stelt hen in staat deel uit te maken van onze samenleving en daaraan een welkome bijdrage te leveren.

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Alle giften kunt u overmaken op onze bankrekening met IBAN nummer NL17 TRIO 0390 9422 27. Mocht u een regelmatige bijdrage willen overmaken dan kunt u dit gemakkelijk zelf regelen via uw bankrekening. Vermeldt u alstublieft bij elektronisch betalen uw adres-gegevens voor eventuele toezending van onze nieuwsbrief.

(Wellicht is het nuttig bij de belastingdienst het formulier ‘Overeenkomst, Periodieke gift in geld’ op te vragen en dat op te sturen aan de stichting, dan is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.)

NB De Stichting beschikt momenteel niet over de ANBI-status vanwege de perikelen rond de opheffing van Hulphondenschool De CLiCK. Maar de status is opnieuw aangevraagd en zal naar verwachting in 2024 weer worden verkregen.

Doneren kan ook via de knop ‘DONEER HIER AUB’ (dat doen we via de Stichting Geef Gratis, die uiteraard een klein aandeel voor haar kosten daarvan inhoudt).

Legaten

Wellicht wilt u overwegen de Stichting te vermelden als goed doel in uw testament. Daarvoor dient u contact op te nemen met uw notaris, en hierbij willen wij u graag helpen: neem s.v.p. daarvoor contact op met bestuur@de-click.nl.

Collectebussen

U zou een mooie CLiCK collectebus kunnen ontwerpen en neer kunnen zetten bij de bedrijven in het lokale winkelcentrum of de dierenarts.

Demonstraties of spreekbeurten

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond kan u helpen door het verstrekken van foldermateriaal, video’s en dergelijke. Eén van de teams zou op aanvraag en tegen een kleine vergoeding een presentatie of demonstratie kunnen geven bij uw vereniging of bedrijf, denk bijvoorbeeld aan een opening van een nieuw pand, een jubileum of andere gelegenheid. Door live te ervaren hoe mens en hulphond samenwerken vergroot u de bekendheid van de hulphond en steunt u tegelijk de stichting.

Sponsoracties

Denk ook eens aan een sponsorloop, maatschappelijke stage of een goede doelen actie op school of bedrijf.

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond.
E: info@de-click.nl

Over ons

Het bestuur

Het bestuur van stichting de CLiCK tussen mens en hulphond bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Joost Loomans
Secretaris: Chris van den berg
Penningmeester: Rini de Looze

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Contact

Heeft u toch nog een vraag aan Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond, bijv. over onze doelstellingen, sponsoring, donaties of iets anders?

Neem dan gerust contact met ons op: info@de-click.nl