Word Donateur

Wilt u ons werk en onze projecten ondersteunen?

De opleiding van een ADL team (hond en baasje) bij Hulphondenschool de CLiCK duurt circa zes maanden en gemiddeld zijn de kosten daarvan, samen met de nazorg, 24.000 euro. De Zorgverzekering betaalt ongeveer 70% van die kosten, als zij vindt dat de hulphond een geschikt hulpmiddel is voor de deelnemer die de aanvraag indient. Het gat in de vergoeding van de kosten wordt door Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond via donaties gedicht. Kindermaatjes en hulphonden voor trauma/PTSS die helemaal niet door de zorgverzekeraars vergoed worden, worden voor de volle 100% door de stichting gesteund.

Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond vindt het belangrijk dat kinderen en volwassenen met een beperking samen met hun hulphond zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan en wil er zorg voor dragen dat ook de mensen die geen vergoeding van de Zorgverzekering krijgen toch de teamtraining kunnen volgen.

Daarom zamelt de stichting geld in en doet ze een beroep op bedrijven, patiëntenverenigingen, fondsen en particulieren. De stichting stelt ieders bijdrage zeer op prijs. Grote en kleine giften zijn allemaal welkom en worden direct besteed aan het doel!


Doneer nu

Donaties en giften

U kunt ons werk steunen door donateur te worden. Giften kunt u overmaken op onze bankrekening:
IBAN nummer NL17 TRIO 0390 9422 27

Doneren kan ook via de Stichting Geef Gratis, die uiteraard een klein aandeel voor haar kosten daarvan inhoudt).
De donaties en de giften zijn aftrekbaar van de belasting.


Schenking

Mocht u een regelmatige bijdrage willen overmaken dan kunt u dit gemakkelijk zelf regelen via uw bankrekening. Wellicht is het nuttig bij de belastingdienst het formulier ‘Overeenkomst, Periodieke gift in geld’ op te vragen en dat op te sturen aan de stichting, dan is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vermeldt u alstublieft bij elektronisch betalen uw adres-gegevens.


Legaten

Wellicht wilt u overwegen de Stichting te vermelden als goed doel in uw testament. Daarvoor dient u contact op te nemen met uw notaris, en hierbij willen wij u graag helpen: neem s.v.p. daarvoor contact op met bestuur@de-click.nl.