Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

WMO en jeugdzorg

Sanne en Biëlle
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen.

Een hulphond kan mensen helpen bij de zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij of andere beperkingen compenseren om mee te kunnen doen aan de samenleving.

Binnen de meeste gemeentes is er nog geen beleid op hulphonden. Simpelweg omdat zij niet eerder geconfronteerd werden met een aanvraag voor dit “hulpmiddel”.

Verschillende gemeentes hebben het afgelopen jaar de opleiding van een hulphond van Hulphondenschool de CLiCK vergoed. Dit ging hierbij om volwassenen en kinderen met ernstige psychische problematiek die in het reguliere circuit ‘uitbehandeld’ zijn en toch nog steeds in een isolement leven. Ook voor kinderen met een motorische beperking die te jong zijn om onder de zorgverzekeringswet / vergoeding te vallen kan een gemeentelijke vergoeding uitkomst bieden.
Besparing op persoonlijke begeleiding en/of participatie aan de samenleving zijn verantwoorde redenen om vergoeding van een hulphond te overwegen.

In 2020 is door de Universiteit van Maastricht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van een hulphond bij psychische problematiek. Dit in opdracht van Hulphondenschool de CLiCK. Desgewenst kan een gemeente dit onderzoek bij ons opvragen.
We adviseren om bij het aanvragen van een hulphond bij de gemeente rekening te houden met verschillende voorzieningen waaruit vergoed kan worden.
 In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

De verschillende voorzieningen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
– Maatwerkvoorziening hulpmiddelen;
– PGB voor begeleiding;
– Subsidie.