Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

WMO en jeugdzorg.

Tessa
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen.
Een hulphond kan mensen helpen bij de zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij of andere beperkingen compenseren om mee te kunnen doen aan de samenleving.
Binnen de meeste gemeentes is er nog geen beleid op hulphonden. Simpelweg omdat zij niet eerder geconfronteerd werden met een aanvraag voor dit “hulpmiddel”.
Verschillende gemeentes hebben het afgelopen jaar de opleiding van een hulphond van De CLiCK vergoed. Het ging hierbij om volwassenen en kinderen met een ernstige psychische problematiek die in het reguliere circuit ‘uitbehandeld’ zijn en toch nog steeds in een isolement leven. Ook voor kinderen met een motorische beperking, die te jong zijn om onder de zorgverzekeringswet / vergoeding vallen, kan een gemeentelijke vergoeding een uitkomst bieden.
Besparing op persoonlijke begeleiding en/of participatie aan de samenleving zijn verantwoorde redenen om vergoeding van een hulphond te overwegen.

Indien je overweegt een hulphond aan te vragen bij de gemeente moet je rekening te houden met de verschillende voorzieningen waaruit vergoed kan worden. In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage gevraagd.
De verschillende voorzieningen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
• Maatwerkvoorziening hulpmiddelen
• PGB voor begeleiding
• Subsidie

Als je vragen hebt, of als gemeentes zelf vragen hebben over deze procedure, neem gerust contact op met Astrid Wijne 06-58985050 of astrid@de-click.nl

Op dit moment heeft de school een zeer lange wachtlijst voor mensen met een vorm van autisme. Daarom verwijzen wij die aanvragen voorlopig door naar ‘Hulphonden voor autisme’.