Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

Het bestuur
Per 1 mei 2019 is er een grote bestuurswisseling geweest: Het (onbezoldigde) bestuur van Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond bestaat nu uit de volgende personen:

Voorzitter/secretaris: Tineke Oorthuis
Penningmeester: Nanda van den Hoogen
Leden: Jos Perenboom,
en er wordt gezocht naar kandidaat bestuursleden

Stichting de CLiCK en Hulphondenschool de CLiCK streven gezamenlijk her-accreditatie na in 2020 door Assistance Dogs Europe (ADEu) en Assistance Dogs International (ADI).

Het recent afgetreden bestuur werd gevormd door:

Annemieke Velterop, voorzitter
Jos Perenboom, secretaris/penningmeester
Stefan de Jong, Jan Smeenk en Nienke Leenman

We danken al deze personen van harte voor hun inzet in de afgelopen jaren!