Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

Onze doelstelling
ANBIStichting de CLiCK tussen mens en hulphond heeft als doelstelling het mogelijk maken van teamtraining in Nederland.
Zij realiseert dit onder andere door:
• Aanvullende financiering voor ADL teams, waarvan de kosten slechts gedeeltelijk door de ziektekostenverzekeraars worden vergoed, bijvoorbeeld door de financiering van interne lesdagen, interne weken en nazorg)
• Volledige financiering voor aangepaste teamtrainingsprogramma’s voor kinderen, de zogeheten Kindermaatjes
• Volledige financiering voor speciale projecten die niet voor vergoeding bij de zorgverzekeraars in aanmerking komen
Om onze doelstellingen te realiseren is uw hulp hard nodig. U kunt ons werk steunen door sponsor of donateur te worden. Lees verder onder Sponsors welke mogelijkheden er zijn. Wij zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is.