Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

Privacy statement Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond
De Stichting de CLiCK tussen mens en hulphond streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Via deze link komt u bij het privacy-beleid van de Stichting.

Bestuur Stiching de Click tussen mens en hulphond.