Hulphondenschool de CLiCK

teamtraining voor mens en hulphond

A A A

Wat houdt onze training in?

Monique_066
Bij Hulphondenschool de CLiCK werken we met teamtraining. Het opleiden van een hond doe je vanaf dag één samen met een speciaal opgeleide instructeur en duurt gemiddeld zes maanden.
Inhoudelijk betekent dit:

• Wekelijks tweeëneenhalf uur les in huis, winkels, op straat, eventueel op het werk of wat voor jou van toepassing is;
• Theorie én praktijk zijn beide belangrijk en lopen dan ook parallel;
• Tijdens de trainingsmaanden volgt je instructeur dagelijks je vorderingen door middel van verslagen en filmpjes die je zelf per mail opstuurt. Zo kan zowel jij als hij/zij dagelijks analyseren en waar nodig bijsturen;
• Indien fysiek haalbaar, volg je naast de wekelijkse lessen aan huis drie interne groepslessen in Zaal Verploegen te Wijchen;
• Een interne midweek waar je samen met je hond en andere deelnemers les krijgt. Dankzij groepsverband leer je ‘van’ en ‘aan’ elkaar.

Om je omgeving duidelijk te maken dat de hond nog in opleiding is, draagt hij tijdens de opleiding een dekje met de ‘L’ van ‘LESHOND’.

Examen en wat daarna

Iedereen sluit de teamtraining af met een praktijkexamen op vaardigheden die passen bij jouw leefsituatie. Een examinator beoordeelt of jij en je hond klaar zijn om zonder wekelijkse begeleiding samen te werken. Pas als je geslaagd bent is de hond een officiële hulphond, aantoonbaar met het legitimatiepasje. Vanaf dat moment keert je zorgverzekeraar een vergoeding uit voor het levensonderhoud van je hond.

Nazorg

Om je kennis op peil te houden, hebben we elk jaar een opfrisdag en een test of je als team nog steeds naar behoren functioneert. Als je extra hulp nodig hebt, bezoekt je instructeur je thuis.